FC2ブログ
2012
12.20

ナショナルまみれ 12月19日

といっても12月19日はウクライナだけです。

アイスダンスSD
1 Shivan HEKEN-KENNEDY / Dmitriy DUN' KIE 57.53
2 Nadezhda FROLENKOVA / Vitaliy NIKIFOROV KHR 48.45
3 Anastasiya KABANOVA / Aleksey SHUMSKIY KIE 42.73
4 Dariya KOROTITSKAYA / Maksim SPODYREV KHR 41.07

男子SP
1 Yakov GODOROZHA ODE 62.15
2 Dmitriy IGNATENKO DNE 60.10
3 Igor' REZNICHENKO KIE 56.87
4 Yaroslav PANIOT KIE 53.73
5 Vladislav PIHOVICH DNE 37.26

ペアSP
1 Yuliya LAVRENT'EVA / Yuriy RUDYK KIE 46.82
2 Elizaveta USMANTSEVA / Sergey KUL'BACH DKH 35.72
3 Aleksandra GOROVAYA / Sergey DEYNEGA KIE 33.26

ウクライナも選手が相当減ってしまいました。ダンスですら4組しかいないです。2シーズンぐらい前には、ナショナル10組以上出ていたんですよ。お金無いから・・・・・。

ガリエタがドーピング違反で解散となったシュムスキーは新たなパートナーと出場です。これからまた上手になっていって欲しいです。

男子は3Aは得意なゴドロツァが1位です。昨年のチャンピオンのイグナテンコはタイトルを守れるでしょうか。

今週末はウクライナ、ドイツ、オーストリア、中国、イタリア、日本あたりがナショナル開催です。ロシアは次週の頭に開催です。
Comment:2
back-to-top